+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Pitný režim pre svojich zamestnancov

Leto je v plnom prúde, teploty na celom Slovensku dosahujú rekordné čísla. Niektorí si užívajú dovolenku, iní musia pracovať. Vysoké teploty ovplyvňujú aj pracovný výkon, a preto je potrebné zamestnancom zabezpečiť čo najlepšie pracovné podmienky.

Niektorí zamestnanci vykonávajú prácu vonku aj počas mimoriadne teplých dní a sú celý deň vystavení Slnku, iní zas pracujú v neklimatizovaných výrobných halách či kanceláriách.

Za mimoriadne teplý deň sa považuje deň, kedy vonkajšia teplota v tieni dosiahne viac ako 30 °C.

Zamestnávateľ má počas horúcich dní povinnosť zabezpečiť dostatok tekutín a minerálnych látok, ktoré sa z tela uvoľňujú pri práci. Táto povinnosť vyplýva zo zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia. Zákon tiež ukladá povinnosť upraviť zabezpečovanie pitného režimu vnútorným predpisom. V praxi zvyčajne postačuje zabezpečiť zamestnancom pitnú vodu na pracovisku na náklady zamestnávateľa.

Pitný režim na pracovisku definuje aj Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci  99/2016 Z. z., v ktorej je uvedených sedem tried práce podľa energetického výdaja. Hovorí o tom, že ak napr. zamestnanec dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do triedy 1b – 4, zamestnávateľ mu musí poskytnúť navyše minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky, ktoré sa stratili z organizmu potením a dýchaním.

Okrem dopĺňania pitného režimu pomáha znížiť nepriaznivý vplyv tepla na zdravie zamestnanca aj:
  • skrátenie dĺžky pracovnej zmeny,
  • posunutie začiatku zmeny,
  • pridanie prestávky aj predĺženie prestávky na obed,
  • klimatizovanie priestorov, resp. nútené vetranie,
  • striedanie pracovníkov,
  • sprchovanie a ochladzovanie,
  • tienenie,
  • vhodné oblečenie.

Ako ste na tom vy, či Vaša firma? Napíšte nám na náš facebook – MATLAK economy.