+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Využite rekreačné príspevky pre zamestnancov v roku 2019.

Začiatok roka 2019 priniesol mnohým zamestnancom dôvod na úsmev. Do platnosti totiž vstúpila novela zákona o podpore cestovného ruchu, konkrétne o poskytnutí rekreačného príspevku pre zamestnancov. V našom článku sa dočítate kto má nárok na rekreačný príspevok, kedy a ako ho je možné využiť resp. na aké aktivity je určený a v neposlednom rade aká je výška príspevku.

Ako zistíte, že máte nárok na rekreačný príspevok?

Je to veľmi jednoduché. Stačí spĺňať tri základné kritéria:

 • váš pracovný pomer musí trvať minimálne 2 roky nepretržite
 • musíte byť zamestnaní na základe pracovnej zmluvy (pre dohodárov tento poukaz neplatí)
 • firma v ktorej pracujete musí mať viac ako 49 zamestnancov

Nárok na príspevok má aj samostatne zárobkovo činná osoba teda živnostník, ale len v prípade ak si uplatňujú skutočné výdavky. Čerpanie rekreačného príspevku sa týka aj osoby žijúcej so zamestnancom v jednej domácnosti, tzn. že zamestnávateľ je povinný prispieť aj na rekreáciu celej rodiny daného zamestnanca. Je dôležité vedieť, že každý zamestnanec musí o príspevok v prvom rade požiadať, a následne je zamestnávateľ povinný túto žiadosť splniť. Zamestnávateľ môže zaujať buď proaktívny prístup, tzn. vopred poskytnúť zamestnancovi prostriedky na rekreáciu, alebo reaktívny prístup, tzn. že zamestnancovi preplatí náklady po absolvovaní rekreácie.

Aká je výška príspevku?

Cena príspevku, ktorý je povinný zamestnávateľ prispieť zamestnancovi na rekreáciu je najviac 275€ za jeden kalendárny rok. Ide o 55% oprávnených výdavkov vynaložených na rekreáciu. Tento príspevok zamestnanec nemusí využiť naraz. Môže si ho rozdeliť na viac pobytov. Faktúry z týchto pobytov sa následne spočítajú a v priebehu roka musí zamestnávateľ zamestnancovi preplatiť danú maximálnu sumu 275€. V prípade ak zamestnanec prekročí hranicu 500€ za rekreáciu, zamestnávateľ poskytuje príspevok v maximálnej výške 275€. Pokiaľ zamestnanec na rekreáciu vynaloží menej ako 500€ ročne, zamestnávateľ mu prispeje nižšou sumou. Výška spomínaného príspevku platí len pre zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. V prípade čiastkových úväzkov sa suma príspevku prispôsobí druhu pracovného pomeru. S príspevkom nie sú spojené dane ani odvody.

Na čo možno použiť rekreačný príspevok?

Medzi výdavky zamestnanca na ktoré môže využiť rekreačný príspevok patria:

 • služby súvisiace s ubytovaním minimálne na dve prenocovania v rámci územia Slovenskej republiky
 • ubytovacie služby minimálne na dve prenocovania s možnosťou stravovacích služieb v rámci územia Slovenskej republiky
 • pobytový balík pozostávajúci z ubytovacích služieb, stravovacích služieb alebo iných služieb súvisiacich s rekreáciou v rámci územia Slovenskej republiky
 • akcie mimoškolského charakteru (detský tábor) v rámci Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia

Návod, ako postupovať pri využívaní rekreačného príspevku

Zamestnávateľ môže zamestnancovi ponúknuť rekreačný príspevok v dvoch formách: v peňažnej forme alebo ako rekreačný poukaz, ktorý uchováva majetkovú hodnotu elektronicky ako je to napríklad u elektronických stravovacích kariet. Tento rekreačný poukaz po dobití určitým kreditom môže zamestnanec následne použiť. Upozorňujeme, že každý rekreačný poukaz je platný len do konca kalendárneho roka v ktorom bol vydaný.

Ak máte v pláne využiť rekreačný príspevok, tak vám ponúkame pár stručných bodov ako postupovať pri jeho čerpaní:

 1. Zamestnanec pracujúci na plný úväzok minimálne 2 roky, vo firme s 50 a viac zamestnancami, smie požiadať zamestnávateľa o rekreačný príspevok. Je na zamestnávateľovi v akej forme príspevok poskytne.
 2. Zamestnanec si vyberie pobyt s najmenej dvomi prenocovaniami na území Slovenskej republiky.
 3. Využitie pobytu vo vybranej lokalite. Rekreačný príspevok má právo využívať aj rodina zamestnanca.
 4. Po uplynutí rekreačného pobytu je potrebné vyžiadať si na recepcii potvrdenie o pobyte, ktoré musí obsahovať meno zamestnanca, termín a cenu pobytu.
 5. Potvrdenie je nutné odovzdať najneskôr do 30 dní od skončenia pobytu zamestnávateľovi. Toto platí v prípade, ak zamestnanec disponuje príspevkom v peňažnej forme.
 6. Platba rekreačným poukazom je obmedzená len na zariadenia s ktorými má vydavateľ poukazu zmluvný pomer, čo môže byť vnímané ako nevýhoda.

Rekreačný príspevok by mal určite využiť každý zamestnanec. Veríme, že sa vám náš článok pomohol zorientovať v danej téme. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.