+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Štatutárny orgán a elektronická schránka

Od 01.01.2017 budú všetkým spoločnostiam aktivované elektronické schránky na doručovanie rozhodnutí rôznych štátnych orgánov. Oprávnenie na prvý vstup do elektronickej schránky spoločnosti majú len štatutári. Na to, aby do nej mohli vstúpiť, musia mať občiansky preukaz s aktivovaným elektronický čipom. Je potrebné na to myslieť už teraz. Každý to bude riešiť na poslednú chvíľu a na konci roka môže nastať pretlak žiadostí.

Môžu nastať dve možnosti:

a) štatutár síce má nový občiansky preukaz s čipom, ale nemá aktivovaný elektronický čip:

– o aktiváciu čipu môže požiadať aj dodatočne, kedykoľvek počas platnosti občianskeho preukazu s elektronickým čipom, na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru,
– stačí prísť na políciu a vypísať žiadosť,
– tento úkon je bez poplatku a vykonajú ho na počkanie (cca. 10 minút),

b) štatutár nemá nový občiansky preukaz s elektronickým čipom:

– je potrebné, aby navštívil ktorékoľvek Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, kde požiada o nový elektronicky občiansky preukaz s čipom,
– je potrebné priniesť aj starý občiansky preukaz,
– pri podaní žiadosti o nový občiansky preukaz štatutár uvedie, že žiada aj o aktiváciu elektronického čipu,
– poplatok za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu, výmeny za preukaz z čipom je vo výške 4,50 eur,
– zákonná lehota vydania nového občianskeho preukazu je 30 dní (často do 2 týždňov). Môžete požiadať o vybavenie do 2 pracovných dní, čo je spoplatnené sumou vo výške 20 eur.

Chcete vedieť v akom stave sa nachádza Vaša žiadosť o vydanie občianskeho preukazu? Podrobné informácie nájdete tu.

Stránkové dni Okresných riaditeľstiev Policajného zboru:

Podrobné informácie ohľadom aktivácie elektronického občianskeho preukazu a používania elektronickej schránky pre štatutárov.