+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným

Viete aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s. r. o. v roku 2019? Začínajúci podnikatelia si často kladú otázku, či sa im viac oplatí podnikať formou s.r.o. alebo je výhodnejšie založenie živnosti. Kritérií na rozhodnutie môže byť viacero. Tieto kritéria Vám prinášame v našom novom blogovom článku, ktorý Vám môže pomôcť vybrať tú správnu formu podnikania pre Vás.

Založenie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným

Založenie živnosti je rýchlejšie, trvá len pár dní (2-4 pracovné dni) na jednom kontaktom mieste. Založenie živnosti zahŕňa získanie živnostenského oprávnenia. Živnostník podniká pod svojím menom, ku ktorému si môže pridať dodatok.
Podmienky, ktoré musí spĺňať živnostník ak si zakladá živnosť:

  • všeobecné – vek nad 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
  • osobitné – odborná spôsobilosť a prax.

Osobitné podmienky musí spĺňať len ten živnostník, ktorý si zakladá remeselnú alebo viazanú živnosť. Na rozdiel od živnosti založenie s.r.o. trvá dlhšie, môže to byť okolo 10-20 pracovných dní. Je dôležité vypracovať zakladateľské dokumenty, ohlásiť živnosť resp. vybraný predmet podnikania a podať návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra. S.r.o. podniká pod obchodným menom, ktoré si zakladateľ zvolí pri jej založení. Pozostáva z vymysleného názvu a označenia právnej formy.

Výška poplatkov pri zakladaní živnosti a s. r. o.

Výška poplatku za založenie živnosti je za každú:

 • voľnú živnosť 5 eur (0 eur pri elektronickom ohlásení),
 • remeselnú živnosť 15 eur (7,50 eur pri elektronickom ohlásení) a
 • viazanú živnosť 15 eur (7,50 eur pri elektronickom ohlásení).

Poplatky za ohlásenie predmetov podnikania sú rovnaké ako pri živnosti. Okrem toho je potrebné uhradiť:
aj poplatok za návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra, ktorý je vo výške 300 eur (150 eur pri elektronickom podaní návrhu).

Daňové a odvodové zaťaženie

Dôležité pri každom podnikaní je daňové zaťaženie. Pri živnosti platí živnostník tieto dane:

 • 19 % daň z príjmu – túto základnú sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima,
 • 25 % daň z príjmu – túto zvýšenú sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy životného minima,
 • 20 % DPH – túto základnú sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty (dobrovoľne alebo povinne), vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane.

Pri spoločnosti s ručením obmedzením sa platí:

 • 21 % daň z príjmu – bez ohľadu na výšku príjmu
 • 20 % DPH – túto základnú sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty (dobrovoľne alebo povinne), vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane,
 • 7 % daň z dividend – ak s.r.o. vyplatí časť zisku ako dividendu fyzickým osobám (spoločníkovi)

Okrem daňového zaťaženia musia živnostníci ale aj s. r. o. platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Pri živnosti sa prvý rok neplatia odvody do Sociálnej poisťovne. Odvody sa zvyšujú spolu s príjmom živnostníka. V tom prípade ak živnostník nič nezarobí, musí platiť minimálne odvody. V roku 2019 predstavujú minimálne odvody do zdravotnej poisťovne 66,78 eur mesačne a do Sociálnej poisťovne 158,11 eur mesačne.
Ak podnikate formou s. r. o. odvodové zaťaženie sa dá rôzne optimalizovať. Ak ste jediným spoločníkom a konateľom v spoločnosti a nestanovíte si za úlohu konateľa žiadnu odmenu, či mzdu, nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Vedenie účtovníctva

Pri živnosti sa administratíva dá zvládnuť svojpomocne. Živnostník môže viesť jednoduché účtovníctvo. Na druhej strane, účtovníctvo nemusí viesť, ak sa rozhodne uplatňovať si paušálne výdavky (v roku 2019 je možné si ich uplatniť do výšky 60 % zo sumy maximálne 20 000 eur ročne).
Pri s. r. o. je vedenie administratívy o niečo zložitejšie než pri živnosti. Rovnako platí, že celú administratívu si zvládne podnikateľ zabezpečiť aj sám, prípadne na vedenie účtovníctva môže poveriť externú účtovnú firmu. S.r.o. musí viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je administratívne náročnejšie. Vďaka podvojnému účtovníctvu je tiež možné si do daňových výdavkov zahrnúť prijaté faktúry, ktoré ešte neboli nezaplatené.

Ručenie za záväzky

Z pohľadu spoločnosti ktorá sa pohybuje v prostredí zakladania s.r.o. a živností je tento bod asi najpodstatnejší. Živnostník ručí celým svojím majetkom, kým s.r.o. iba svojím základným imaním. Preto je veľmi dôležité zvážiť aký biznis idete robiť a či pri ňom nemôže dôjsť k likvidačným pokutám (ublíženie na zdraví, škody na majetku atď a pod.), ako aj to či sa pri samotnom podnikaní nemôžete dostať do finančnej neschopnosti a tým pádom exekútor bude môcť siahnuť aj na váš súkromný majetok.

Ukončenie podnikania

Pri zrušení živnosti, je pomerne jednoduchý a rýchly proces, ktorý trvá len niekoľko dní, za predpokladu, že počas podnikania nevznikli žiadne dlhy. Okrem zrušenia živnosti prichádza do úvahy aj jej prerušenie z rôznych dôvodov (napr. dlhodobá cesta do zahraničia, oddych od podnikania, vznik pracovného pomeru i.). To umožní zbaviť sa platenia sociálnych odvodov a v budúcnosti sa k podnikaniu vrátiť. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky. Pri ukončení podnikania prostredníctvom s.r.o. existuje niekoľko možností.
Najvýhodnejšie je hlavne predaj (ak s.r.o. nemá dlhy), pretože poskytuje možnosť pri ukončení podnikania ešte niečo zarobiť. Na rozdiel od živnosti prerušenie podnikania nemožno realizovať.

Každá z uvedených foriem má svoje špecifiká, a čo je výhodné pre jedného podnikateľa, nemusí byť výhodné pre iného podnikateľa.
Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá forma je pre Vás lepšia, tak nás neváhajte kontaktovať a radi Vám pomôžeme.

Trackback von deiner Website.