+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zvýšenie odvodov SZČO. O koľko si priplatíme?

Od 1. januára došlo k zvýšeniu odvodov SZČO (živnostníkov) do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Výška odvodov závisí od zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.

Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

Minimálny základ na zdravotné poistenie predstavuje 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, pričom dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. To znamená, že ak v roku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda výšku 1013 €, tak v roku 2020 bude minimálny základ na zdravotné poistenie 506,50 €.

Sadzba poistného do zdravotnej poisťovne je 14% z vymeriavacieho základu. Ak ide o zdravotne postihnutú osobu, sadba sa zníži na 7% z vymeriavacieho základu.

Minimálne odvody v roku 2020 sú tým pádom vo výške 70,91 € a 35,45 € pre osoby so zdravotným postihnutím.

Minimálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

Povinnosť SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká vtedy, ak za rok 2018 dosiahla príjem z podnikania resp. z inej samostatne zárobkovej činnosti vyšší ako 5724 €.

Pri sociálnom poistení je určený aj maximálny vymeriavací základ, na rozdiel od zdravotného poistenia, kde stanovený nie je.

Od 1. januára 2020 je teda minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne 167,89 €. Maximálna výška je 2350,66 €.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť prehľad minimálnych odvodov SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne od 1.1.2020.

Poistenie Výška poistného (%) Výška minimálneho vymeriavacieho základu (€) Výška minimálneho poistného (€) Výška maximálneho poistného (€)
Zdravotné poistenie 14 506,50 70,91
Sociálne poistenie (spolu): 33,15 506,50 167,89 2350,66
Starobné poistenie 18 506,50 91,17 1276,38
Nemocenské poistenie 4,4 506,50 22,28 312
Invalidné poistenie 6 506,50 30,39 425,46
Rezervný fond solidarity 4,75 506,50 24,05  336,82

Ak máte nejasnosti, kontaktujte nás. Prvá konzultácia je zadarmo a my Vám s radosťou pomôžeme.

Trackback von deiner Website.