+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Kontrola účtovníctva je poskytovaná klientom, ktorí majú vlastných interných účtovníkov a ide im hlavne o metodické vedenie a kontrolu interného zamestnanca.

Služba rekonštrukcia účtovníctva je určená pre podnikateľov a spoločnosti, ktoré v určitom momente svojho podnikania natrafili na nekvalitné účtovníctvo vedené v minulých rokoch.

Napravíme najhlavnejšie chyby, nastavíme okamžité akcie na zmenu a vylepšenia. Následne celé účtovníctvo opravíme a po konzultácií s klientom podáme opravné daňové priznania.

Najčastejšie oblasti kontroly:

  • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov,
  • kontrola zaúčtovania účtovných prípadov,
  • kontrola úplnosti účtovníctva,
  • kontrola správnosti výpočtu miezd a odvodov do poisťovní,
  • kontrola správnosti výpočtu daní,
  • kontrola správnosti výpočtu obstarávacích cien dlhodobého majetku, odpisových plánov,
  • vykonanie opráv chybných daňových priznaní,
  • vykonanie opráv účtovníctva za obdobie ktorého závierka ešte nebola schválená,
  • vypracovanie správy o zistených skutočnostiach a odporúčaní ako zisteným nedostatkom v budúcnosti predchádzať.

Áno, poskytneme Vám odborné poradenstvo a po dohode pristúpime k rekonštrukcii účtovníctva.

Túto službu využívajú zväčša podnikatelia a spoločnosti, ktoré v určitom momente svojho podnikania natrafili na nekvalitné účtovníctvo vedené v minulých rokoch.

Napravíme najhlavnejšie chyby, nastavíme okamžité akcie na zmenu a vylepšenia. Následne celé účtovníctvo opravíme a po konzultácií s klientom podáme opravné daňové priznania.

Vytopenie podnikateľských priestorov je škodovou udalosťou, ktorá nastáva z rôznych príčin.

Povinnosťou účtovnej jednotky podľa § 35 ods. 1 zákona o účtovníctve je zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu, ako aj ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.

Ak to zhrnieme, zo zákona o účtovníctve vyplýva pre účtovnú jednotku povinnosť preukazovať jednotlivé uskutočnené účtovné prípady a povinnosť starostlivo uschovať účtovné doklady a zabezpečiť ich aj proti zničeniu.

Zákon o účtovníctve neumožňuje nijakú úľavu z týchto povinností žiadnej účtovnej jednotke.

Odporúčame teda urobiť rekonštrukciu účtovníctva za jednotlivé účtovné obdobia, z ktorých účtovné doklady a účtovné záznamy boli zničené vytopením.

V súčasnosti už zákon o účtovníctve nerozoznáva originál a kópiu účtovného dokladu, účtovným dokladom je akýkoľvek preukázateľný účtovný záznam, ktorý obsahuje všetky náležitosti.

Pri rekonštrukcii účtovníctva by sme vo Vašom prípade vychádzali z kópií dokladov získaných:

  • od obchodných partnerov, ktorým ste predávali tovar [kópie vami vystavených faktúr (dodacích listov), výdavkových pokladničných dokladov atď.],
  • od svojich dodávateľov (kópie dodávateľských faktúr, kópie pokladničných dokladov, ktorý ste vystavili vy a aj vaši dodávatelia, kópie vašich objednávok a pod.),
  • od bánk, v ktorých máte zriadené podnikateľské účty (kópie výpisov z účtov).

Z praxe vieme, že najčastejšie túto službu využívajú:

  • spoločnosti, ktoré odhalili chyby v účtovníctve,
  • spoločnosti, ktoré majú povinnosť svoje účtovníctvo a daňové priznania prerobiť,
  • podnikatelia a spoločnosti, ktorým bolo vedené účtovníctvo nefundovane,
  • pre podnikateľov často platiacich pokuty z účtovníctva,
  • pre živnostníkov, ktorý potrebujú správne nastavenie účtovníctva.

Kontrola správnosti účtovníctva od

20€

/ hodina

Kontrola výpočtu daní
od

30€

/ hodina

Spracovanie dodatočného DP k dani z príjmov PO od

149€

/ daňové priznanie

Vypracovanie správy o zistených nedostatkoch od

99€

/ správa

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

    E-mail
    Telefón
    Meno a priezvisko
    Správa
    Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

    Naši spokojní zákazníci

    1 Logo BL Black (1)
    Logo Bukna Ak Blue@2x
    Logo Orea
    Rules
    Wemark
    Flex Reality
    Callo
    Oravia
    Port Club
    Fokus
    Datop
    Sula