+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Elektronické dátové schránky boli spoločnostiam automaticky aktivované od. 1.7.2017.

Je dôležité zabezpečiť si príjem elektronických dátových správ. V opačnom prípade sa o doručenej správe, ktorá Vám prijde ani len nedozviete!

Elektronicky doručené úradné rozhodnutie je rovnocenné rozhodnutiu, ktoré orgán verejnej moci doručuje v papierovej forme.

Elektronická správa vrátane všetkých elektronických príloh sa bude považovať za prečítanú uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia alebo v deň bezprostredne nasledujúci po dni ich prijatia podľa typu správy.

Prístupy do elektronických dátových schránok majú len štatutárni zástupcovia (konatelia) spoločností cez portál verejnej správy slovensko.sk.

Aby sa ale štatutárny zástupca mohol prihlásiť do elektronickej schránky a komunikovať elektronicky, potrebuje:

 • Slovenský štátny príslušníci Slovenský občiansky preukaz s aktivovaným čipom na elektronickú komunikáciu
 • ak sa nejedná o Slovenského občana preukaz povolenia na pobyt v Slovenskej republiky s aktivovaným čipom na elektronickú komunikáciu
 • pre zahraničných štatutárov bez karty povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo občanov Slovenskej republiky bez pobytu v Slovenskej republiky (bez slovenského občianskeho preukazu) je umožnené prihlásenie pomocou alternatívneho autentifikátoru
 • čítačku čipu umiestneného na Občianskom preukaze / preukaze povolenia na pobyt v SR
 • počítač s príslušným softvérových vybavením (napr. zatiaľ nie je podporovaný Android) a hardwarovým vybavením hlavne možnosť pripojiť čítačku čipu (nie je ju možné pripojiť k väčšine tabletov a smartphonov).
 • je potrebné zabezpečiť inštaláciu všetkých potrebných programov zo stránky www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie – postup je pomerne komplikovaný

Pre spoločnosti založené v roku 2018 sa elektronická dátová schránka vytvorí už aktivovaná automaticky cca. 10 dní po založení spoločnosti.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí prijímanie správ do dátovej schránky Vašej spoločnosti na základe plnej moci. O každej správe doručenej do vašej elektronickej schránky budete dostávať notifikáciu na váš email spolu s obsahom doručenej správy.

Elektronická schránka v procese komunikácie občana a podnikateľa s úradmi slúži na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí, notifikácií a iných správ od orgánov verejnej moci. Doručenie úradného rozhodnutia do elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako doručenie rozhodnutia v listinnej podobe do vlastných rúk klasickou poštou. Na to, aby vám mohol orgán verejnej moci doručiť do elektronickej schránky úradné rozhodnutie, musí byť vaša elektronická schránka aktivovaná na doručovanie.

Áno, môžete. Oprávniť určenú fyzickú resp. právnickú osobu na vstup do elektronickej schránky je možné prostredníctvom žiadosti „Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu“.

Ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, musí mať 18 rokov a musí byť majiteľom občianskeho preukazu s čipom a BOK-u.

V prípad záujmu Vám radi vysvetlíme ostatné podrobnosti, pripravíme Vám žiadosť a po Vašom overení podpisu ju zašleme príslušnej inštitúcii na spracovanie.

V prípade, že má právnická osoba viacerých štatutárnych zástupcov, každý jeden z nich má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby.

Štatutári sa prihlásia každý samostatne, pomocou vlastného občianskeho preukazu s čipom s aktivovanou Online funkciou a po zadaní bezpečnostného osobného kódu si na nasledujúcej obrazovke vyberú z daných možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

Spravovanie elektronickej schránky od

3,88€

/ 1 mesiac

Spravovanie elektronickej schránky

60€

/ 1 rok

Spravovanie elektronickej schránky

100€

/ 2 roky

Spravovanie elektronickej schránky

140€

/ 3 roky

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula